CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

7 vị trí công tác lĩnh vực KH&CN ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi

11:12 - 04/10/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) tại chính quyền địa phương.

7 vị trí công tác lĩnh vực KH&CN ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi - Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ, danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực KH&CN phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

1- Trong quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN: Thẩm định hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

2- Hoạt động thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ: Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, cấp giấy chứng nhận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

3- Trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

4- Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá các dự án trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

5- Trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định; thẩm định hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn; thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; thẩm định hồ sơ đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá các dự án trong chương trình thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

6- Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo thẩm quyền.

7- Hợp tác, trao đổi KH&CN có yếu tố nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không kể thời gian tập sự).

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công. Theo bạn nên áp dụng phương án nào?

Gửi