CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

12:42 | 12/01/2023

(Chinhphu.vn) - Năm 2023 tiếp tục rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước trong giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

}