CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cần giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề công chức, viên chức nghỉ việc hàng loạt; ách tắc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

10:02 | 23/10/2022

(Chinhphu.vn) – Đại biểu Quốc hội cho rằng hiện có 2 tình trạng trong ngành y tế là, nhân viên y tế xin nghỉ việc hàng loạt và chưa giải quyết triệt để vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị vật tư y tế.

}