CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chi tiết quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

05:27 | 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

}