CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

TOÀN VĂN: Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp

10:10 | 10/06/2023

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

}