CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Từ ngày 1/6, thực hiện quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C

17:32 | 05/04/2024

(Chinhphu.vn) - Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C.

}