Tags: thẻ căn cước

Từ ngày 1/7/2024, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước có những đặc điểm gì?

Từ ngày 1/7/2024, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước có những đặc điểm gì?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2024, sẽ áp dụng mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước mới.

Quy định mới: Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước

Quy định mới: Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024 sẽ được thực hiện theo Nghị định số 70/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.

Công dân có được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Công dân có được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an trả lời người dân về quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Thẻ Căn cước có thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh hay không?

Thẻ Căn cước có thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh hay không?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an trả lời người người dân về việc thẻ Căn cước có thể thay thế hộ chiếu khi xuất cảnh.

Bộ Công an thông tin về cấp, đổi thẻ căn cước khi Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7

Bộ Công an thông tin về cấp, đổi thẻ căn cước khi Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Thẻ CCCD được sử dụng đến khi hết thời hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước; công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu; đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ căn cước.

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024.

7 trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

7 trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Cân cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Các trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước

Các trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Cân cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp thu hồi, giữ thẻ căn cước.

Người được cấp thẻ căn cước gồm những ai, trên thẻ căn cước thể hiện những nội dung gì?

Người được cấp thẻ căn cước gồm những ai, trên thẻ căn cước thể hiện những nội dung gì?

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định về người được cấp thẻ căn cước, nội dung thẻ căn cước và giá trị sử dụng của thẻ căn cước.

Độ tuổi nào phải cấp đổi thẻ căn cước?

Độ tuổi nào phải cấp đổi thẻ căn cước?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024, trong đó quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước.

Có phải đổi CĂN CƯỚC CÔNG DÂN sang thẻ CĂN CƯỚC? CMND còn thời hạn được sử dụng đến khi nào?

Có phải đổi CĂN CƯỚC CÔNG DÂN sang thẻ CĂN CƯỚC? CMND còn thời hạn được sử dụng đến khi nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước. Trường hợp Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Cần quy định mất thẻ CCCD lần 3 nộp 1 triệu đồng, tránh tình trạng  "tháng nào cũng mất"

Cần quy định mất thẻ CCCD lần 3 nộp 1 triệu đồng, tránh tình trạng "tháng nào cũng mất"

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Nhà nước cấp Căn cước công dân (CCCD) lần đầu cho dân không mất tiền, nhưng có tình trạng người dân "tháng nào cũng mất", cho nên việc quy định chi phí cấp lại là để gắn trách nhiệm của người dân; thậm chí cần quy định mất lần 1 nộp 10.000 đồng, lần 2 nộp 100.000 đồng, lần 3 nộp 1 triệu đồng...

Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}