CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

BỘ GDĐT HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023

11:52 | 04/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023.

}