CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thành lập 2 thành phố mới; phê chuẩn nhân sự giữ chức Thường trực 2 Ủy ban của Quốc hội

09:09 | 24/03/2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Gò Công; phê chuẩn nhân sự giữ chức vụ Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

}