CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thanh tra kiến nghị Sở kiểm điểm tập thể, cá nhân

09:31 | 18/05/2024

(Chinhphu.vn) - Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức họp kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai sót để chấn chỉnh, khắc phục.

}