CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Thuyên chuyển Phó Vụ trưởng, chuyên viên chính Văn phòng Chính phủ

07:28 | 23/05/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành các quyết định thuyên chuyển công chức Văn phòng Chính phủ đến công tác tại UBND thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

}