In bài viết

Thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

17:10 - 19/02/2023

(Chinhphu.vn) - PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức theo định hướng giữ ổn định như các năm 2021, 2022. Do đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bám sát định hướng này.

Thông tin mới nhất về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Cơ bản giữ nguyên như các năm 2021, 2022

Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội về một số nội dung mang tính kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Những thay đổi mang tính kỹ thuật của Quy chế thi tốt nghiệp THPT có bảo đảm sự ổn định ở mức cao nhất?

PGS.TS Huỳnh Văn Chương: Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2021, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2021, 2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường bảo đảm mục tiêu kép vừa nghiêm túc, khách quan vừa an toàn phòng chống dịch bệnh.

Qua ba năm, Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. 

Do đó, Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm 2021, 2022.

Để chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT đã dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế thi hiện hành theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo tổ chức thi và đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội.

Theo đó, phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo...về cơ bản giữ nguyên như các năm 2021, 2022. 

Chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức Kỳ thi an ninh, an toàn.

Định hướng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Xin Cục trưởng cho biết về định hướng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng như dự kiến thời gian tổ chức thi?

PGS.TS Huỳnh Văn Chương: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức theo định hướng giữ ổn định như các năm 2021, 2022. Do đó, đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bám sát định hướng này. 

Bộ GDĐT đang căn cứ vào Kế hoạch thời gian năm học để xem xét để lựa chọn thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp và sẽ công bố trong thời gian tới đây. 

Giáo viên và học sinh yên tâm hoàn thành tốt chương trình và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh và các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh và các mục đích phù hợp khác.

Thông tin mới nhất về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 3.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Dư luận đánh giá cao việc Bộ GD&ĐT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thi, đặc biệt là áp dụng đăng ký dự thi trực tuyến. Năm nay, Bộ GD&ĐT có tiếp tục thực hiện hình thức đăng ký dự thi trực tuyến không? Bộ có đánh giá thế nào về việc tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến?

PGS.TS Huỳnh Văn Chương: Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được từ việc tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 93,1%), tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng chi phí cho người dân, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023.

Riêng các thí sinh là người học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; những người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do) thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thi, đặc biệt là việc đăng ký dự thi trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi thế cho cả thí sinh, nhà trường và toàn xã hội. Cụ thể như sau:

Đối với thí sinh: Có thể tra cứu thuận lợi và kịp thời thông tin cá nhân nhờ văn bản rõ nét, chuẩn hóa. Kết quả kê khai của học sinh được lưu bằng bản điện tử với ngày giờ để làm căn cứ đối chiếu khi cần và có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi. Học sinh có thể tự hỗ trợ, hướng dẫn lẫn nhau trong việc kê khai thông tin.

Đối với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ và xác thực thông tin: Không phải nhập lại trên phần mềm dữ liệu, thuận lợi trong việc kiểm tra thông tin, xác thực, tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Đối với các nhà trường phổ thông: Thời gian dành cho việc đăng ký rà soát được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Có thể tận dụng máy tính, đường truyền hỗ trợ xử lý việc đăng ký dự thi. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc duy trì cơ sở dữ liệu ngành gắn kết với thí sinh.

Đối với xã hội: Việc tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, tiết kiệm, tận dụng được hạ tầng công nghệ thông tin, tiết kiệm chi phí cho xã hội cả về mặt thời gian và nguồn lực.

Nhiều giải pháp tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, khách quan, Bộ GD&ĐT sẽ chú trọng vào triển khai các giải pháp nào?

PGS.TS Huỳnh Văn Chương: Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, khách quan, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp; trong đó, có một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt Kỳ thi. Điều này được thể hiện trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi.Cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ, đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Thứ ba, tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các bên liên quan tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Trong đó, yêu cầu các Hội đồng thi phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh, lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thứ năm, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thi. Trong đó, đề nghị các địa phương chủ động thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Các trường tự tổ chức thi đánh giá năng lực: Cần quản lý chặt chẽ

Ông đánh giá gì về xu hướng ngày càng có thêm trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển?

Nghị quyết 29 nêu rõ chủ trương “Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”.

Theo đó, tổ chức thi tốt nghiệp THPT hiện nay nhằm hướng đến đánh giá chính xác kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), lấy kết quả thi để công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; các bên liên quan tham khảo sử dụng cho các mục đích khác nhau phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.

Nghị quyết 29 cũng nêu rõ chủ trương "giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học". Các cơ sở giáo dục đại học được quyền xây dựng, công bố và thực hiện đề án tuyển sinh riêng; theo đó có thể cân nhắc nhiều mặt để tự tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh.

Tuy nhiên các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm giải trình và cam kết đối với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về các hoạt động của mình, trong đó có việc tuyển sinh, việc tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển sinh. 

Cơ sở đào tạo tổ chức thi phải bảo đảm đủ năng lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức kỳ thi khách quan, nghiêm túc, chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện và hiệu quả. 

Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công tác trước, trong và sau kỳ thi, bao gồm cả trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về đề án tổ chức thi và việc triển khai đề án tổ chức thi, quy chế thi, chất lượng đề thi và quy trình tổ chức thi và kết quả thi…

Thực tế hiện nay cho thấy, một cơ sở đào tạo tổ chức thi nhưng có nhiều cơ sở đào tạo khác sử dụng kết quả kỳ thi của đơn vị đó để xét tuyển. 

Chính vì vậy, các kỳ thi này cần phải có sự quản lý chặt chẽ từ các bên liên quan, đồng thời cần được thanh tra, kiểm tra, giám sát để bảo đảm công bằng, khách quan, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh./.