In bài viết

Sửa Luật đất đai là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm

09:00 - 17/07/2022

(Chinhphu.vn) - Khối lượng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất lớn trong đó có những nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận hết sức quan tâm như sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, sửa đổi Luật Tài nguyên nước,…

Sửa Luật đất đai là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Khối lượng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất lớn trong đó có những nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận hết sức quan tâm như sửa đổi Luật Đất đai;...

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng ấn tượng, kinh tế đang phục hồi toàn diện, nhiều chỉ số vượt kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, đóng góp vào các thành tựu chung đó có sự nỗ lực, sáng tạo của toàn Ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Bộ đã có những dự báo sớm để chủ động trong chỉ đạo điều hành bám sát yêu cầu của thực tiễn như: Bộ đã khẩn trương trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia; phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố; đôn đốc đốc hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch cấp huyện, giải quyết tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vật liệu, chỉ đạo cải cách thủ tục môi trường, tài nguyên nước,... để đảm bảo các đầu vào của nền kinh tế, chủ động đón các dòng đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn. Các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước,... đóng góp lớn cho ngân sách để đảm bảo các cân đối lớn.

Bộ cũng đã chủ động phân tích dự báo các xu thế của thời đại đề xuất các giải pháp pháp đột phá như mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam, tận dụng cơ hội về công nghệ, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam sau COP26…

Cùng với giải quyết các vấn đề phát triển trước mắt, Bộ đã phối hợp, chủ trì hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật lớn như Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đất đai, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoáng sản, Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, chiến lược đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,... để phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 và 2045.

Sửa Luật đất đai là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm - Ảnh 2.

Sửa đổi Luật Đất đai: Dư luận hết sức quan tâm

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, khối lượng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm là rất lớn trong đó có những nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận hết sức quan tâm như sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương, sửa đổi Luật Tài nguyên nước,…

Bộ trưởng mong muốn sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị; sự nỗ lực hàng ngày của các cán bộ đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới.

Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên môn của ngành, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện;

Chủ động dự báo, nhận diện sớm các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, cơ sở, đề xuất hiến kế các giải pháp về thể chế chính sách để tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới để tạo đột phá trong phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đóng góp các sáng kiến để thực hiện lộ trình xây dựng tài nguyên số để sớm thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin được thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt và phục vụ người dân, đất nước phát triển kinh tế xã hội phục hồi sau đại dịch./.