In bài viết

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

13:58 - 25/10/2023

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/10, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình làm việc, sáng 25/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm và thành lập Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu vào chiều cùng ngày, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - Ảnh 1.

Lấy phiếu tín nhiệm là công việc hệ trọng

Trước đó, điều hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại hội trường Quốc hội chiều 24/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, trong thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực triển khai các nội dung công việc theo tinh thần Nghị quyết số 96, ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. 

Đến nay, Ban Công tác đại biểu đã gửi tới các đại biểu những báo cáo khái quát kết quả công tác của những người được lấy phiếu tín nhiệm, theo quy định của Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. 

Vì vậy, đây là công việc hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Lấy phiếu tín nhiệm là công việc hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn trong năm 2023

Trình bày Tờ trình danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội ngày 23/6/2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ sau: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tổng số người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là 50 vị trí, hiện nay có 49 người đang giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Do đó, có 5 người được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, gồm các trường hợp sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Đặng Quốc Khánh và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV gồm 44 người.

Với 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các chức danh Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

3. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

7. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

8. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình

9. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

11. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm

12. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

15. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

17. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

18. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

19. Thủ tướng Phạm Minh Chính

20. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

21. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

22. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

23. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

24. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

25. Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang

26. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan

27. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

28. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

29. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

30. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

31. Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm

32. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

33. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

34. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

35. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

36. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

37. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

38. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

40. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng

41. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

42. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

43. Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí

44. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - Ảnh 4.

Danh sách nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ

Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các trưởng ngành là một trong những nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

Theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 2.

Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn

Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

Tại kỳ họp thứ 6 lần này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 44/49 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đây là phương thức giám sát quan trọng của Quốc hội, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 

Vì vậy, hoạt động này sẽ được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch để cử tri được biết và tham gia giám sát. 

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 3.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm để cử tri và nhân dân biết

Theo Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, thực hiện quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm hoàn thiện đầy đủ các báo cáo theo thời gian quy định.

Theo đó, tổng số các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn theo quy định sẽ là 49 người. Tuy nhiên, qua rà soát các chức danh và điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, sẽ có 44/49 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XV.

Về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, việc đánh giá đối với các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm không phải là chỉ tại kỳ họp thứ 6 mà là cả một  quá trình từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đến bây giờ. 

Do đó, thời điểm lấy phiếu tín nhiệm ngay sau phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội đảm bảo tính khách quan, không ảnh hưởng đến lá phiếu của các đại biểu Quốc hội. 

Việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm căn cứ vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 

Những nội dung này được xem xét, nhìn nhận và đánh giá trong quá trình công tác từ khi người được lấy phiếu tín nhiệm đảm nhận chức vụ cho đến khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết 96/2023, Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV cũng sẽ ban hành nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm để cử tri và nhân dân biết. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để người được lấy phiếu nhận thấy trách nhiệm của mình trước nhân dân, cử tri cả nước để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở, căn cứ để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kỳ vọng việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ đạt được những mục tiêu đề ra

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 44/49 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ngay đầu kỳ họp thứ 6 và sẽ công khai kết quả để cử tri, nhân dân được biết và giám sát là nội dung quan trọng được đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm, chờ đợi.

Vừa qua, các đại biểu đã nhận được đầy đủ tài liệu, thông tin về các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đợt này theo đúng quy định về thời gian. Các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng các báo cáo.

Việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm căn cứ vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. 

Do đó, các đại biểu sẽ xem xét, nhìn nhận cả một quá trình công tác từ khi người được lấy phiếu tín nhiệm đảm nhận chức vụ cho đến khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để đưa ra đánh giá một cách chuẩn xác, khách quan, công tâm nhất.

Đây là phương thức giám sát quan trọng, do đó đại biểu kỳ vọng việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Từ đó, góp phần tạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của cả bộ máy công quyền cũng như từng vị trí cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 5.

Đại biểu Tạ Thị Yên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Bước tiến mới trong việc lấy phiếu tín nhiệm

Theo đại biểu Tạ Thị Yên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, một trong những điểm khác biệt của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. 

Nếu như trước đây, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ thì bây giờ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm cũng có nhiều điểm đáng chú ý so với trước đây. Chẳng hạn, tiêu chí đánh giá tín nhiệm có xem xét cả sự gương mẫu không chỉ của bản thân người được lấy phiếu tín nhiệm mà cả với vợ, chồng, con của họ trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ngoài ra, căn cứ để lấy phiếu tín nhiệm liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao có tính đến cả tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng, đây là những bước tiến mới cho thấy giá trị của việc lấy phiếu tín nhiệm thực chất hơn, hiệu quả hơn; biện pháp áp dụng đối với người có tín nhiệm thấp cũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, nhanh chóng hơn. 

Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp cho các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. 

Đại biểu tin tưởng, qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tạo động lực, đòn bẩy để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. 

Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra để không ngừng nâng cao tiềm lực của đất nước, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân./.