In bài viết

Quốc hội chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

07:21 - 05/11/2022

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra. Người trả lời chất vấn là Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Cụ thể, sáng 5/11, sau phần chất vấn thứ 3 đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, từ 9.10' đến 11.30' Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thanh tra. Nội dung chất vấn gồm:

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 5/11: Quốc hội chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh 1.

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Ba là, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong Nhân dân.

Bốn là, công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Ngày 5/11: Quốc hội chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh 2.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đầu giờ chiều, Tổng Thanh tra Chính phủ và các thành viên Chính phủ liên quan, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 4.

Sau khi, lãnh đạo Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.