In bài viết

Kỷ luật một loạt cán bộ Công an, Sở ngành

19:18 - 23/04/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một loạt cán bộ công an, Ngân hàng, lãnh đạo Sở.

Kỷ luật một loạt cán bộ Công an, lãnh đạo Sở - Ảnh 1.

Đảng ủy Tỉnh Gia Lai cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 32 (vào ngày 23/3/2023) và kỳ họp lần thứ 33 (vào ngày 20/4/2023) để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Kỷ luật Cảnh cáo 2 cán bộ Công an

Thứ nhất, kết luận việc xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Văn Huân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, nguyên Phó Trưởng Công an thành phố Pleiku và đồng chí Võ Trường Giang, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đảng bộ Công an huyện Mang Yang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, nguyên Bí thư Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đảng bộ Công an thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Vi phạm của đồng chí Hoàng Văn Huân và đồng chí Võ Trường Giang gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, phải áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 02 đồng chí: Hoàng Văn Huân và Võ Trường Giang.

Kỷ luật: Phó Giám đốc Sở NNPTNT; Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư; Trưởng Phòng Quản lý giá và Công sản

Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Tiến Anh, Phó Bí thư Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư; Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tài chính, Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản về trách nhiệm cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Thông báo số 314-TB/UBKTTW, ngày 25/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Những khuyết điểm, vi phạm của các đảng viên nêu trên làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 03 đồng chí: Nguyễn Văn Hoan, Lê Tiến Anh và Nguyễn Minh Khoa.

Kỷ luật một loạt cán bộ Công an, Sở ngành - Ảnh 2.

Xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thứ ba, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí: Phạm Duy Du, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở; Huỳnh Minh Sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Trịnh Hữu Tùng, Đảng ủy viên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Nguyễn Đình Thanh Trí, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Nguyễn Thị Diễm Tình, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Thống kê về trách nhiệm có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm theo Thông báo số 314-TB/UBKTTW, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận số 14/KL-TTr, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và một số đảng viên nêu trên đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai còn một số hạn chế, khuyết điểm

Thứ tư, xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai và các đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; Đặng Văn Chín, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra, giám sát trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác thanh tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai và các đảng viên có liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai và các đảng viên có liên quan tiếp tục phát huy ưu điểm, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra./.