In bài viết

Khẩn trương chi trả lương hưu gộp tháng 1-2/2024

09:28 - 04/01/2024

(Chinhphu.vn) - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản số 5187/BĐVN-TCBC hướng dẫn các Bưu điện tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả lương hưu gộp tháng 1 và 2 /2024 theo hai hình thức là nhận tiền mặt và qua tài khoán ATM.

Khẩn trương chi trả lương hưu gộp tháng 1-2/2024- Ảnh 1.

Chi trả lương hưu qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản số 5187/BĐVN-TCBC hướng dẫn các Bưu điện tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2/2024 theo hai hình thức là nhận tiền mặt và qua tài khoán ATM.

Việc chi trả sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. 

Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau. 

Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ khác là người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của cả 2 tháng trong một kỳ chi trả.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây như: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02/2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024

Bưu điện các tỉnh/thành phố sẽ chủ động phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và 02/2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024 phù hợp với các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội và hướng dẫn của Tổng công ty. 

Đồng thời, các đơn vị sẽ tập trung tối đa nhân lực, đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chi trả để xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh (nếu có).

Bên cạnh đó, cùng với chính quyền địa phương, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện tổ chức truyền thông, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở để người hưởng nắm được các nội dung thay đổi trong kỳ chi trả tháng gộp tháng 01 và 02/2024. 

Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ niêm yết kế hoạch chi trả lương hưu tháng 01 và 02/2024 tại các điểm chi trả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.

Với kinh nghiệm của các lần chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội trong thời gian vừa qua, cùng với sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, Bưu điện Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ.