In bài viết

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội

10:00 - 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Đề nghị bổ sung quy định về chế độ phụ cấp chức vụ đối với sĩ quan kiêm nhiệm nhiều chức vụ; bổ sung quy định nâng lương cho sĩ quan đã giữ cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đảm nhiệm…

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội- Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vừa qua, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần.

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội- Ảnh 2.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những thành tích, kết quả mà Tổng cục Hậu cần đã đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu Tổng cục Hậu cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ nói chung, xây dựng đội ngũ sĩ quan nói riêng. 

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nghiên cứu, học tập Luật Sĩ quan, các nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn thi hành Luật ở tất cả các cấp.

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội- Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế trong bố trí, sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt quân hàm, nâng lương và giải quyết chế độ chính sách đối với sĩ quan. 

Xây dựng đội ngũ sĩ quan của Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện; tư duy sâu sắc, tác phong khoa học; thực sự mẫu mực về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; không ngại khó khăn, gian khổ, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội- Ảnh 4.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Hậu cần, sau hơn 20 năm thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan, các nghị định của Chính phủ, thông tư, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan; các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần sát thực tiễn. 

Tổng cục đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Luật Sĩ quan. 

Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nói chung, đội ngũ sĩ quan nói riêng về Luật Sĩ quan và các văn bản thi hành Luật ngày càng được nâng cao. 

Các cơ quan chuyên ngành đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các thông tư, quy định, hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan sát với quá trình xây dựng, phát triển của Quân đội và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, ở từng lĩnh vực cụ thể.

Đề nghị sửa đổi quy định về phụ cấp và tiền lương đối với sĩ quan Quân đội- Ảnh 5.

Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, từng cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục đã cụ thể hoá các quy định của Luật Sĩ quan thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quy chế, quy định phù hợp, nhất là việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm sĩ quan vào các chức vụ, chức danh được thực hiện theo đúng quy định. 

Công tác chính sách đối với sĩ quan được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tận tình, chu đáo, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. 

Đội ngũ sĩ quan của Tổng cục đến nay cơ bản có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên; tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có ý thức trách nhiệm cao; năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến chất lượng, tập trung đánh giá kết quả đạt được và nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Sĩ quan; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời các địa biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Luật trong thời gian tới. Theo đó, có ý kiến đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng, bảo đảm phù hợp với tính chất nhiệm vụ; bổ sung quy định về chế độ phụ cấp chức vụ đối với sĩ quan kiêm nhiệm nhiều chức vụ; bổ sung quy định nâng lương cho sĩ quan đã giữ cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đảm nhiệm…