In bài viết

Cần chính sách đặc thù để Hà Nội tăng thu nhập cho CBCC đồng thời với cải cách tiền lương

16:02 - 28/11/2023

(Chinhphu.vn) - Cần có chính sách đặc thù để Thủ đô Hà Nội được thực hiện ngay thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng chính sách cải cách tiền lương để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp.

Cần chính sách đặc thù để Hà Nội tăng thu nhập cho CBCC đồng thời với cải cách tiền lương- Ảnh 1.

Đại biểu Đỗ Thị Lan phát biểu tại Quốc hội.

Sử dụng nguồn cải cách tiền lương cần phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố Hà Nội, dự thảo Luật quy định cho phép sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng; thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức của Thủ đô không vượt quá 0,8 lần so với mức lương cơ bản.

Đại biểu Đoàn Quảng Ninh đề nghị quy định về vấn đề này trong dự thảo Luật cần phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về sử dụng nguồn cải cách tiền lương và thời hạn thực hiện chính sách tiền lương đặc thù tại các tỉnh, thành phố theo quy định chung.

“Quan điểm của tôi là hiện nay chính sách cải cách tiền lương đang được xây dựng. Cần có chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội được thực hiện ngay thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng chính sách cải cách tiền lương để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp”, đại biểu nói.

Đối với quy định sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ cho địa phương khác trong trường hợp cần thiết tại dự thảo Luật, đại biểu đề nghị cần có quy định Thường trực HĐND thành phố được quyết định mức hỗ trợ tối đa, phù hợp với tình hình tài chính, ngân sách thành phố.

Đề xuất HĐND thành phố quyết định chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách mới hoặc cao hơn của Trung ương

Về quyết định chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách mới hoặc cao hơn của Trung ương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đại biểu cho rằng, trường hợp này cần thông qua HĐND thành phố để bảo đảm tính đại diện của HĐND trong quyết định các vấn đề cơ chế, chính sách mới, không phân cấp cho Thường trực HĐND.

Ngoài ra, đại biểu Đỗ Thị Lan cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định trong dự thảo Luật, chính quyền thành phố phân cấp cho chính quyền cấp dưới hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thẩm quyền quyết định về việc thực hiện các nhiệm vụ. 

Nội dung này cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, khả năng, năng lực thực hiện nhằm giảm các áp lực công việc cho chính quyền của thành phố và giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

“Do vậy, cần nghiên cứu để phân cấp cho chính quyền của cấp quận, huyện, thị xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay, Quốc hội cũng đang giao xây dựng việc phân cấp này. Chúng tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để phân cấp”, đại biểu Đỗ Thị Lan nói.