In bài viết

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc

05:28 - 16/02/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc - Ảnh 1.

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị.

Ngày 15/2, tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Phương Kim Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc được nghỉ chuẩn bị hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2023; Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc.

Tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng các đại biểu đã chứng kiến Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm ký biên bản bàn giao chức vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm cảm ơn Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy Tổng Công ty Đông Bắc đã tin tưởng, tín nhiệm phân công đồng chí giữ trọng trách mới. 

Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc bày tỏ sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng Công ty tiếp tục bám sát định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc - Ảnh 2.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương các cơ quan đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm cho công tác bàn giao diễn ra thuận lợi. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc mừng Đại tá Phương Kim Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên cho nghỉ chế độ theo quy định; chúc mừng Đại tá Đỗ Mạnh Khảm được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm tiếp tục bám sát cơ sở, đoàn kết cùng Đảng ủy, chỉ huy Tổng Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đang triển khai; tiếp tục thực hiện thành công lộ trình cổ phần hóa Tổng Công ty theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới công tác quản trị, điều hành; tập trung nguồn vốn, nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh về nhân lực và trang thiết bị hiện có.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc - Ảnh 3.

Thượng tướng Vũ Hải Sản chứng kiến Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm ký biên bản bàn giao chức vụ.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Tổng Công ty Đông Bắc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tâm huyết, trách nhiệm, tạo ra mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ trong hệ thống chỉ huy các cấp, góp phần duy trì hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổng Công ty. 

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng lưu ý Đại tá Đỗ Mạnh Khảm cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng Công ty tích cực làm việc với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, phục vụ sản xuất ổn định; nghiên cứu, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, quần chúng phát triển vững mạnh; làm tốt công tác dân vận chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động...