In bài viết

Bộ Chính trị triển khai kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

10:35 - 02/08/2023

(Chinhphu.vn) - Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định 885-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị.


Chiều 31/7, Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định 885-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra theo quyết định, trình Bộ Chính trị (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương) trong quý IV/2023. 

Theo dự kiến, Đoàn tiến hành kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ ngày 31/7-31/10.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá những việc làm được, chưa làm được, ưu điểm, hạn chế trong công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh: Năm nay là năm thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập nhiều Đoàn Kiểm tra đối với các tổ chức đảng, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. 

Qua kiểm tra sẽ đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Để hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng báo cáo tự kiểm tra cần nêu rõ kết quả triển khai nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa, cụ thể hóa trong thực hiện công tác cán bộ như: Tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử… 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn Kiểm tra. 

Đồng thời đề nghị các đơn vị bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn qua kiểm tra lần này, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ chỉ rõ những kết quả đạt được, những mặt làm tốt để tỉnh phát huy; những tồn tại, hạn chế, những mặt chưa làm được… để tỉnh Vĩnh Phúc có giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.