In bài viết

Bầu Trưởng phòng làm Phó Chủ tịch UBND thành phố

07:54 - 08/02/2024

(Chinhphu.vn) - Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình bầu đồng chí Nguyễn Trung Kiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu Trưởng phòng làm Phó Chủ tịch UBND thành phố- Ảnh 1.

Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Kiên.

Vừa qua, HĐND thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới đã thông báo việc giới thiệu cán bộ ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông qua tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình ứng cử để HĐND thành phố xem xét, bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố Đồng Hới đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu Trưởng phòng làm Phó Chủ tịch UBND thành phố- Ảnh 2.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trung Kiên bày tỏ niềm vinh dự; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm to lớn nên bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

HĐND thành phố Đồng Hới cũng đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện UBND thành phố Đồng Hới đã có đủ số lượng 3 Phó Chủ tịch UBND theo quy định của Chính phủ về cơ cấu, số lượng chức danh lãnh đạo UBND./.