CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phân công nhân sự thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy

18:07 | 10/04/2024

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh.

}