CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước

12:00 | 12/02/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển KTXH vùng đồng bằng Sông Hồng - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.

}