CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất tăng lương, thu nhập cho giáo viên mầm non

11:16 | 15/12/2023

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới cần cải thiện năng lực giáo viên mầm non, tăng lương và thu nhập giáo viên mầm non; ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về giáo dục đào tạo.

}