Tags: Luật Đấu thầu

Quy định mới về các mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu

Quy định mới về các mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đấu thầu

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

QUY ĐỊNH MỚI: Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QUY ĐỊNH MỚI: Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TOÀN VĂN: Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu

TOÀN VĂN: Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những 'cục máu đông' trong đấu thầu, mua sắm y tế

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những 'cục máu đông' trong đấu thầu, mua sắm y tế

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu vừa được Chính phủ ban hành có những điểm mới để giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

Quy định mới về giá gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quy định mới về giá gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Quy định mới về chào giá trực tuyến trong đấu thầu

Quy định mới về chào giá trực tuyến trong đấu thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định chào giá trực tuyến.

TOÀN VĂN: Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

TOÀN VĂN: Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP:  Quy trình mua sắm trực tuyến trong đấu thầu

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy trình mua sắm trực tuyến trong đấu thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định quy trình mua sắm trực tuyến.

Nhiều điểm mới về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu

Nhiều điểm mới về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó có những điểm mới.

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy trình tự thực hiện trong đấu thầu

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy trình tự thực hiện trong đấu thầu

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định quy trình tự thực hiện (Điều 81).

Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Quy định về quy trình mua sắm trực tiếp

Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Quy định về quy trình mua sắm trực tiếp

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định quy trình mua sắm trực tiếp (Điều 80).

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy định đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Quy định đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong đó quy định đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.

TOÀN VĂN: Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

TOÀN VĂN: Thông tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

ĐBQH góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi) liên quan đến mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế

ĐBQH góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi) liên quan đến mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), các Đại biểu Quốc hội góp ý liên quan đến mua sắm thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế.

Phải khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu hình thức, thông thầu

Phải khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu hình thức, thông thầu

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định cụ thể về bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, công khai, đánh giá hiệu quả kinh tế tổng thể trong hoạt động đấu thầu; quy định chặt chẽ khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu hình thức, thông thầu.

Đọc nhiều
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

DỰ KIẾN BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN từ 1/7/2024

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở; bổ nhiệm, phong thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Qua tổng kết Luật Sĩ quan và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; dự kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 điều của luật liên quan đến việc bổ nhiệm, thăng quân hàm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp... của sĩ quan Quân đội.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

}