CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy định mới về kiểm soát chi lương, phụ cấp qua Kho bạc Nhà nước

15:00 | 22/03/2024

(Chinhphu.vn) - Thông tư số 17/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, trong đó quy định kiểm soát chi với các khoản chi lương và phụ cấp theo lương; chi thu nhập tăng thêm.

}