CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe trong các cơ sở của Nhà nước

08:56 | 21/11/2023

(Chinhphu.vn) - Khung giá dịch vụ khám bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước: Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I từ 42.100-45.900 đồng; Bệnh viện hạng II từ 37.500-41.000 đồng; Bệnh viên hạng III từ 33.200-35.800 đồng; Bệnh viện hạng IV, Trạm y tế xã từ 30.100-32.700 đồng.

}