CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Phụ huynh cần biết: Các khoản thu đầu năm học

09:37 | 14/09/2022

(Chinhphu.vn) - Đầu năm học, phụ huynh sẽ phải đóng một số khoản thu như học phí, bảo hiểm y tế, quần áo đồng phục...

}