CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tuyển sinh quân sự năm 2023: Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân

07:19 | 06/03/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân năm 2023.

}