CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Học viện Biên phòng

11:16 | 30/01/2024

(Chinhphu.vn) - Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Đại tá Giang Văn Cử được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Biên phòng.

}