CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

4 Thông tư tháo gỡ tối đa bất cập mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư

12:50 | 25/05/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã ban hành liên tiếp 4 Thông tư với nhiều quy định giải quyết tối đa các bất cập trong đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Gửi
}