CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TP HCM

17:43 | 15/09/2022

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2022 cao nhất 25,35 điểm.

}