Tags: công tác nhân sự

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ LƯƠNG CƯỜNG: PHẢI ĐẶC BIỆT COI TRỌNG CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ LƯƠNG CƯỜNG: PHẢI ĐẶC BIỆT COI TRỌNG CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu: Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7 được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình, số phiếu bầu của Quốc hội rất cao

Công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7 được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình, số phiếu bầu của Quốc hội rất cao

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đợt 1 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp được cử tri và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi; công tác nhân sự đã được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu của Quốc hội rất cao.

MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV họp Kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/3, Quốc hội khóa XV họp bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí Võ Văn Thưởng

Kỳ họp thứ 5: Quốc hội quyết định về nhân sự; xem xét thông qua 11 luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 5: Quốc hội quyết định về nhân sự; xem xét thông qua 11 luật, nghị quyết

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV dự kiến xem xét thông qua 8 luật và 3 nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật và quyết định công tác nhân sự.

Đọc nhiều
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

}