CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Hiệp Thạnh, Tây Ninh với tổng vốn 2350 tỷ đồng

11:18 | 04/03/2024

(Chinhphu.vn) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 494 ha với tổng vốn đầu tư 2350 tỷ đồng.

}