CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông từ 10/10

08:06 | 01/10/2022

(Chinhphu.vn) - Cách xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được quy định rõ tại Thông tư 13/2022/TT-BTTTT , có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

}