CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT

10:13 | 18/12/2023

(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 4208/BHXH-TST về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

}