CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

09:12 | 17/05/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bến Tre đang dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

}