CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Đề nghị sớm ban hành chế độ, mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT

08:10 | 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành Nghị quyết của HĐND về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT.

}