CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

16:41 | 20/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

}