CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

Diễn đàn của nhân dân, doanh nghiệp về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật

Quy định mới về trang phục lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

17:50 | 21/04/2024

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó quy định trang phục của lực lượng này.

}