In bài viết

Xem xét thi hành kỷ luật cán bộ liên quan đến Việt Á

11:36 - 25/04/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã kết luận không xử lý kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Vân, Phùng Mạnh Dũng, Y Đứk và yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngày 24/4, Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 17. Đồng chí Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phùng Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Y Đứk, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum nhận thấy: Với chức trách, nhiệm vụ được phân công, các đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phùng Mạnh Dũng, Y Đứk đã có khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công quản lý đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Tuy nhiên, khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí diễn ra trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 rất phức tạp và cấp bách.

Bản thân các đồng chí là những người trực tiếp ký mượn kít xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sau khi đã có chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Cá nhân các đồng chí không trực tiếp ký các hồ sơ liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm kít xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Trong quá trình tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bản thân các đồng chí thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần tích cực và hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tại Kỳ họp đột xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Vương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Vương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 20/10/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 8/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã kết luận không xử lý kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Vân, Phùng Mạnh Dũng, Y Đứk và yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.