In bài viết

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

05:56 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Chí Công, Chuyên viên chính Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng có quyết định điều động bà Mai Khánh Vân, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, đến công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ tiếp tục kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân.