In bài viết

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Phó Tư lệnh

13:59 - 05/02/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 3/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 9, Quân khu 4 và Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân - Ảnh 1.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Chiêm Thống nhất giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Tại Quyết định số 44/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân - Ảnh 2.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Ngô Nam Cường giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Tại Quyết định số 45/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân - Ảnh 3.

Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tại Quyết định số 47/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng./.