In bài viết

Quy hoạch nhân sự Quân đội các cấp; tham mưu ban hành quy định mới điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp đặc thù

12:33 - 02/08/2023

(Chinhphu.vn) - Tổ chức các hội nghị phát hiện nguồn cán bộ Quân đội quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu ban hành Thông tư về việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung về phụ cấp đặc thù.

Quy hoạch nhân sự Quân đội tham gia BCH Trung ương; tham mưu ban hành quy định mới điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp đặc thù - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh QĐND

Ngày 1/8, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2023.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: Trong tháng 7, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Nổi bật là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Hoàn thành có chất lượng tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023 với nhiều tác phẩm chất lượng tốt.

Thực hiện công tác nhân sự, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ chặt chẽ, đúng quy định

Tham mưu ban hành, triển khai Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Hoàn thành có chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; thực hiện công tác nhân sự, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. 

Toàn quân đã triển khai, thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). 

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định.

Quy hoạch nhân sự Quân đội tham gia BCH Trung ương; tham mưu ban hành quy định mới điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp đặc thù - Ảnh 2.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Về nhiệm vụ công tác tháng 8, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023). 

Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động, nhạy bén thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. 

Tổ chức các hội nghị phát hiện nguồn cán bộ Quân đội quy hoạch nhân sự BCH Trung ương

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 

Tập trung cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ - quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm; và tinh thần “7 dám”. 

Tổ chức các hội nghị phát hiện nguồn cán bộ Quân đội quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung phương án quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị trực thuộc Bộ.

Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. 

Khẩn trương hoàn thành báo cáo của Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng; hoàn chỉnh nội dung về phụ cấp đặc thù 

Tham mưu ban hành Thông tư về việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung về phụ cấp đặc thù; chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương quân đội.

Đại tướng Lương Cường lưu ý cần tiến hành chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu đề xuất chính sách mang tính tổng thể cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc thù. 

Làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.