In bài viết

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023

16:56 - 18/07/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT đã công bố phân tích kết quả các môn thi Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Phổ điểm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Phổ điểm thi THPT môn Ngữ Văn 2023 

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

 Bảng tần số

Điểm

0.0

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5

Số lượng

24

8

19

29

12

236

322

359

702

897

1,265

Điểm

2.75

3.0

3.25

3.5

3.75

4.0

4.25

4.5

4.75

5.0

5.25

Số lượng

1,725

2,712

3,387

5,143

6,479

9,390

10,935

14,903

15,075

30,356

29,475

Điểm

5.5

5.75

6.0

6.25

6.5

6.75

7.0

7.25

7.5

7.75

8.0

Số lượng

40,122

44,321

59,383

59,597

72,132

68,896

79,143

67,363

73,834

63,679

67,664

Điểm

8.25

8.5

8.75

9.0

9.25

9.5

9.75

10.0

 

 

 

Số lượng

50,864

48,874

35,527

26,209

12,073

4,661

443

1

 

 

 

 Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh

1,008,239

 

Điểm trung bình

6.86

 

Trung vị

7.0

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

92

0.009 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

73,622

7.302 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

7.0

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy: 

1,008,239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm

Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm tỷ lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm tỷ lệ 7.3%).

 Phổ điểm thi THPT môn Sử 2023 

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4.

Bảng tần số

Điểm

0.0

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5

Số lượng

5

2

2

4

25

79

153

373

769

1,516

2,630

Điểm

2.75

3.0

3.25

3.5

3.75

4.0

4.25

4.5

4.75

5.0

5.25

Số lượng

4,257

6,693

9,785

13,436

17,448

22,203

26,527

30,462

33,868

36,301

37,987

Điểm

5.5

5.75

6.0

6.25

6.5

6.75

7.0

7.25

7.5

7.75

8.0

Số lượng

38,921

39,085

38,903

38,519

37,167

35,826

33,971

31,691

29,288

26,220

22,820

Điểm

8.25

8.5

8.75

9.0

9.25

9.5

9.75

10.0

 

 

 

Số lượng

18,967

15,018

11,590

8,267

5,776

3,827

2,277

789

 

 

 

Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh

683,447

 

Điểm trung bình

6.03

 

Trung vị

6.0

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

38

0.006 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

170,237

24.909 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

5.75

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2023 cho thấy:

683,447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm tỷ lệ 24.91%).

 Phổ điểm thi THPT môn Địa lý 2023 

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 7.

Bảng tần số

Điểm

0.0

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5

Số lượng

80

0

2

10

20

35

68

151

285

514

873

Điểm

2.75

3.0

3.25

3.5

3.75

4.0

4.25

4.5

4.75

5.0

5.25

Số lượng

1,350

2,120

3,214

4,693

7,094

10,230

14,417

19,760

26,157

33,417

41,583

Điểm

5.5

5.75

6.0

6.25

6.5

6.75

7.0

7.25

7.5

7.75

8.0

Số lượng

49,235

55,449

59,360

60,795

58,418

53,029

45,992

37,319

29,288

21,874

15,806

Điểm

8.25

8.5

8.75

9.0

9.25

9.5

9.75

10.0

 

 

 

Số lượng

11,035

7,564

4,964

3,108

1,706

825

259

35

 

 

 

Một số chỉ số thống kê cơ bản

Tổng số thí sinh

682,134

 

Điểm trung bình

6.15

 

Trung vị

6.25

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

112

0.016 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

91,073

13.351 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

6.25

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2023 cho thấy:

682,134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm

Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm tỷ lệ 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm tỷ lệ 13.35%).

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 10.

Phổ điểm khối C (Văn, Sử, Địa). Đồ họa TTXVN