In bài viết

Những điểm mới trong cải cách tiền lương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

06:31 - 08/11/2023

(Chinhphu.vn) – Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và những điểm mới trong chính sách cải cách tiền lương.

Những điểm mới trong cải cách tiền lương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở- Ảnh 1.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở còn rất thấp

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Đào Chí Nghĩa cho biết, qua các đợt tiếp xúc cử tri và phản ánh từ cơ sở, hiện nay chế độ phụ cấp và chính sách cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở đang rất thấp. Xin hỏi Bộ trưởng cho biết giải pháp của Bộ Nội vụ để tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm cho lực lượng cán bộ bán chuyên trách được an tâm công tác?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Đào Chí Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và quán triệt Kết luận số 64 của Bộ Chính trị, trong giai đoạn vừa qua, chúng ta đã thực hiện khoán chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo từng mức xã loại 1, loại 2, loại 3, tương ứng với 16 lần, 13,7 lần và 11,4 lần mức lương cơ sở, và phụ cấp cho 3 chức danh của thôn từ 3-5 lần mức lương cơ sở.

Tuy nhiên qua ý kiến của cử tri, Đại biểu Quốc hội và các địa phương và theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức rất nhiều hội thảo lấy ý kiến và đã điều chỉnh mức lương, mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 1,14 lên đến 1,5 và đối với cấp thôn và tổ dân phố cũng vậy. Do đó, Nghị định 33 đã đảm bảo được vấn đề cơ bản này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận mặt bằng mức hỗ trợ này vẫn còn thấp vì nằm trong tổng thể chung chứ không phải riêng gì đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã. Do đó đề nghị cần phát huy cao độ vai trò và thúc đẩy vấn đề tự quản cộng đồng.

Những điểm mới trong cải cách tiền lương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở- Ảnh 2.

6 nội dung mới trong cải cách tiền lương

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đắk Nông chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Vấn đề tiền lương đã và đang được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm công ăn lương hết sức quan tâm. Đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp để thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nêu rất rõ về các chính sách cải cách tiền lương lần này.

Theo đó, có 6 vấn đề mới: xây dựng hệ thống bảng lương theo vị trí, việc làm, theo chức danh, chức vụ lãnh đạo; Quy định mức lương thấp nhất của khu vực công và mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp; Mở rộng quan hệ tiền lương; Cơ cấu lại giữa mức lương cơ bản 70%, phụ cấp 30% và thêm 10% để các cơ quan, đơn vị trực tiếp có chế độ thưởng… Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, các nội dung sẽ tiếp tục trao đổi và chia sẻ với đại biểu, bổ sung.