In bài viết

Nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần tác chiến biển đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

16:06 - 03/02/2023

(Chinhphu.vn) - Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Tổng cục Hậu cần đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; đề xuất nghiên cứu phát triển lý luận, phương thức bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ biển, đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần tác chiến biển đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Tổng cục Hậu cần nghiên cứu phát triển lý luận, phương thức bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ biển, đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ biển, đảo

Ngày 3/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023.

Theo QĐND, qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và toàn ngành Hậu cần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, gần đây là bảo đảm tốt hậu cần cho bộ đội đón Tết, chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới… Nhờ đó, đời sống, sức khỏe bộ đội năm 2022 được nâng lên, tốt hơn so với năm trước.

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Tổng cục và toàn ngành cần tập trung khắc phục, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, năm 2023, Tổng cục Hậu cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ công tác hậu cần; chủ động nghiên cứu, dự báo những tác động đến công tác hậu cần.

Tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ đột xuất, an ninh phi truyền thống, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; đề xuất nghiên cứu phát triển lý luận, phương thức bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ biển, đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần tác chiến biển đảo, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 2.

Tập trung xây dựng tổ chức lực lượng ngành Hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh 

Tăng cường huấn luyện chuyên ngành công tác hậu cần và tập huấn cán bộ; tập trung xây dựng tổ chức lực lượng ngành Hậu cần theo hướng tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023 và thời gian tiếp theo, Tổng cục Hậu cần tiếp tục triển khai nghiên cứu, tham mưu đề xuất từng bước hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp với điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, lực lượng Hậu cần theo lộ trình.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức, hạn mức hậu cần cho các nhiệm vụ, đối tượng và từng loại hình đơn vị, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm hậu cần.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần ngày càng cao, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần và toàn ngành cần tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác hậu cần thường xuyên, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm thống nhất, chính quy về mang mặc; hoàn chỉnh mẫu lễ phục mới của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến theo hướng tập trung, đồng bộ, bền vững, phù hợp với từng loại hình đơn vị.

Thực hiện hiệu quả hoạt động kết hợp quân - dân y

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội; thực hiện hiệu quả hoạt động kết hợp quân - dân y.

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; bảo đảm đủ, kịp thời, đồng bộ xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các nhiệm vụ; từng bước hoàn thiện phương thức tạo nguồn xăng dầu ổn định vững chắc.

Tổ chức phân cấp vận chuyển hợp lý; kết hợp sử dụng hợp lý các loại hình, phương thức, phương tiện vận tải hiện có; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, dự án đã được phê duyệt.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" lên một bước mới, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Về các kiến nghị của Tổng cục Hậu cần, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí một số nội dung; giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền./.