In bài viết

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

18:28 - 10/07/2024

(Chinhphu.vn) - HĐND tỉnh Phú Thọ đã biểu quyết tán thành và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Ngày 10/7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX tiến hành kiện toàn nhân sự đại biểu HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết tán thành và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân và gia đình.

Sau khi nhận được đơn, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất theo quy định. Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước, xét đề nghị của Sở Nội vụ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc cho cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề nghị của Sở Nội vụ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Hồ Đại Dũng, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng, Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lập và ông Nguyễn Quang Lâm, Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng và ông Nguyễn Quang Lâm.