In bài viết

Cách chức 2 Phó Giám đốc Sở; đình chỉ sinh hoạt đảng Bí thư Huyện ủy; kỷ luật một loạt tổ chức, cá nhân

05:08 - 21/08/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật cách chức: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; đình chỉ sinh hoạt đảng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 151-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thông báo nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 30, ngày 13/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Công văn số 3450-CV/UBKTTW, ngày 28/7/2023 về yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật, ngày 13/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên sau:

Thứ nhất, kỷ luật khiển trách đối với: 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai, kỷ luật Cảnh cáo đối với:

(1) Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(2) Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

(3) Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(4) Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.

(5) Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

(6) Đảng ủy Cục thuế tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỷ luật cảnh cáo các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Minh Huân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

(2) Đồng chí Hồ Xuân Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

(3) Đồng chí Hoàng Văn Thế, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ ba, kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí:

(1) Đồng chí Lưu Trọng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

(2) Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(3) Đồng chí Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng theo quy định.

Thứ tư, đình chỉ sinh hoạt đảng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 305/QĐ-CSKT, ngày 13-8-2023; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 91/LB-CSKT, ngày 13/8/2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với bị can Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Đinh Xuân Hướng.

Triển khai kết luận của UBKT Trung ương: Cách chức 2 Phó Giám đốc Sở; kỷ luật một loạt tổ chức, cá nhân - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13/7/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 30. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 29 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; căn cứ quy định của Đảng, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các đồng chí:

- Nguyễn Đức Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn;

- Các đồng chí Vũ Đình Xinh, Đào Trọng Quy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các đồng chí:

- Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lê Thị Thìn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Hoàng Văn Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Hoàng Sỹ Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo thẩm quyền.

Triển khai kết luận của UBKT Trung ương: Cách chức 2 Phó Giám đốc Sở; kỷ luật một loạt tổ chức, cá nhân - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc

Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 29. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các đồng chí:

- Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chu Phạm Ngọc Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đồng chí Lê Thị Thìn, Nguyễn Đức Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Phạm Đăng Quyền, Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn;

- Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa;

- Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn;

- Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Hoàng Văn Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các đồng chí Vũ Đình Xinh, Đào Trọng Quy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Các đồng chí Hoàng Sỹ Bình, Trịnh Hữu Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế; 

- Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.